Gözləyin...

Depozitlər

 
50 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
50 - 100 000 AZN
8%
0% *
8%
0% *
8%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin artırılması
Məbləğin çıxarılması
9.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
8%
9% *
8.25%
9% *
8.5%
9% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin çıxarılması
Standart