Gözləyin...

Depozitlər

 
100 AZN dən
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 36 ay 72 ay 108 ay 144 ay 180 ay 216 ay
100 AZN dən
0%
8% *
0%
8.25% *
0%
8.5% *
0%
8.75% *
0%
9% *
-
- - - - -
0%
9.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
100 - 10 000 AZN
Müddət: 36 - 180 ay
Depozitin məbləği 12 ay
100 - 10 000 AZN
0%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
6.5 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
0%
6% *
-
10 000 AZN dən -
0%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
100 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 216 ay
100 - 100 000 AZN
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq