Gözləyin...

Debet kartları

 
VISA INFINITE Visa Standart
Kartın qiyməti
1 il AZN
Valyuta

AZN, USD, EUR

Ərizə verənin yaşı

Min. 18 – maks. 65

Faiz nisbəti

Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərinə əsasən

Komissiya

25 AZN

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Visa Platinum Visa Platinum
Kartın qiyməti
1 il AZN
Valyuta

AZN, USD, EUR

Ərizə verənin yaşı

Min. 18 – maks. 65

Faiz nisbəti

Bankın Plastik Kartlar üzrə tariflərinə əsasən

Komissiya

25 AZN

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

MASTERCARD GOLD MasterCard Qızıl
Kartın qiyməti
1 il AZN
Kart məbləği

Məhdudiyyət yoxdur

Komissiya

20 AZN

Valyuta

AZN, USD, EUR

Ərizə verənin yaşı

Ərizə verənin yaşı

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

MASTERCARD BUSINESS MasterCard Standart
Kartın qiyməti
1 il AZN
Kart məbləği

Məhdudiyyət yoxdur

Müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi

AZN, USD, EUR

Komissiya

5 AZN

Ərizə verənin yaşı

Ərizə verənin yaşı

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Prestige Debit Visa Standart
Kartın qiyməti
1 il AZN
Kart məbləği

Məhdudiyyət yoxdur

Valyuta

AZN, USD, EUR

Ərizə verənin yaşı

Min. 18 – maks. 65

Komissiya

5 AZN

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

EXTRA DEBİT MasterCard Standart
Kartın qiyməti
Pulsuz
Maksimal kart məbləği

Məhdudiyyət yoxdur

Valyuta

AZN, USD, EUR

Ərizə verənin yaşı

Min. 18 – maks. 65

Komissiya

5 AZN

Minimum kart məbləği

0 AZN / 0 USD / 0 EUR

SUPER EXTRA MasterCard Standart
Kartın qiyməti
1 il AZN
Maksimum kart müddəti

36 ayadək

Minimum kart limiti

100 AZN

Maksimum kart limiti

Maaş müştəriləri üzrə max. 3.000 AZN, digər müştərilər üzrə max. 2.000 AZN olaraq verilir.

Minimum toplam aylıq gəlir

250 AZN (vergilər çıxılmaqla-borcalan və zaminlər üçün )

Təminat

“Super Extra kart” məhsulu zaminsiz verilir

Faiz nisbəti

Ay24

Ərizə verənin yaşı

Ərizə verənin yaşı

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Zaminə görə tələb olunan əlavə sənədlər

Zaminə görə tələb olunan əlavə sənədlər